Grundreglerna i fotboll

Inom fotbollen finns det en del grundregler för spelarna att förhålla sig till på planen. Dessa kallas på engelska för Laws of the Game, och det är 17 stycken regler som styrs av International Football Association Board. Varje år har de sammanträden där de diskuterar de sjutton reglerna och om det kanske eventuellt är så att någon av dessa kan behöva ändras. Den senaste revision som skedde av reglerna var den 28 februari år 2009, och det skedda i Newcastle. Det är alltså inte jätteofta som reglerna är i behov av att ändras nu när de har blivit finslipade och förbättrade sedan 1800-talet.

De sjutton spelreglerna som finns och måste följas av spelarna är uppdelade i kategorier vilka är:
Regel 1 – Spelplanen
Regel 2 – Bollen
Regel 3 – Antal spelare
Regel 4 – Spelarnas utrustning
Regel 5 – Fotbollsdomare
Regel 6 – Assisterande domarna
Regel 7 – Speltiden
Regel 8 – Spelets start och återupptagande
Regel 9 – Bollen i spel och ur spel
Regel 10 – Hur mål görs
Regel 11 – Offside
Regel 12 – Otillåtet spel och olämpligt uppträdande
Regel 13 – Frispark
Regel 14 – Straffspark
Regel 15 – Inkast
Regel 16 – Inspark
Regel 17 – Hörnspark